Hệ Thống Cấp Khí Tươi Cho Nhà Xưởng

      Hệ thống cấp khí tươi cho nhà xưởng hay gió tươi sạch cho nhà xưởng là hệ thống thông gió làm mát được lắp đặt các quạt cấp khí tươi thông qua bộ lọc thô G3/G4, máy làm mát, quạt công nghiệp…để cung cấp khí tươi mát trong phân xưởng đặc biệt là trong phân xưởng kín, tòa nhà. Các hệ thống chủ yếu lắp đặt cho các nhà máy thực phẩm, mỹ phẩm, đồ uống, bánh kẹo, sơn công nghệ cao, hay các tòa nhà…

error: Content is protected !!