Quạt Hướng Trục

Quạt hướng trục là quạt có chiều hút và thổi gió đồng thời theo trục quạt, đây là dòng quạt có lực hút đẩy mạnh được ứng dụng rộng rãi trong thông gió cho nhà xưởng…

error: Content is protected !!