Lắp Đặt Hệ Thống Thông Gió Làm Mát Bằng Tấm Cooling Pad

     Hệ thống thông gió làm mát bằng tấm cooling pad là hệ thống được lắp đặt dùng quạt thông gió kết hợp với màng làm mát cooling pad để tạo hơi nước làm mát trong nhà xưởng công nghiệp. Hay còn gọi là hệ thống tạo áp suất âm. Hệ thống này khác với hệ thống tạo áp suất dương

error: Content is protected !!