Báo giá buồng phun sơn màng nước | giá tại xưởng

Giá buồng phun sơn màng nước là công việc đầu tiên để đi đến thỏa thuận giữa bên bán và mua. bên nhà thầu báo giá phải hiểu được các đặc thù công việc của nhà máy để lựa chọn thiết bị và báo giá thích hợp. Buồng sơn màng nước có các kích thước như sau: Buồng sơn 1 mét/ 2 mét/ 3 mét/ 4 mét/ 5 mét và 6 mét. Ngoài ra thì còn buồng sơn khô cũng có các kích thước tương tự.

error: Content is protected !!