Buồng Phun Sơn Màng Nước 6m|Hệ Thống Hút Bụi Sơn Gỗ

    Buồng phun sơn màng nước 6m còn được gọi là buồng sơn nước là thiết bị, hệ thống dùng để xử lý bụi trong quá trình sản xuất đặc biệt là bụi sơn, bụi mài, bụi gốm sứ, bụi gỗ… Buồng phun sơn được làm bằng vật liệu kẽm hoặc inox.

error: Content is protected !!