Buồng Phun Sơn Màng Nước 4m

   Buồng phun sơn màng nước 4m còn được gọi là buồng phun sơn nước là thiết bị dùng để xử lý bụi nước, khô trong quá trình sản xuất đặc biệt là bụi sơn, bụi mài, bụi gốm sứ, bụi gỗ… Buồng phun sơn được làm bằng vật liệu kẽm hoặc inox.

error: Content is protected !!